Abonnera på: ”Svenska hälso och sjukvårdsanläggningar” 


1290 kr/månad* 

 

Abonnera på ständigt uppdaterad kontaktinformation inom hälso och sjukvården till enheter och beslutfattare på sjukhus och vårdcentraler.

Ni får:
• Senaste uppdaterad kontaktdata i Excel
• Löpande uppdateringar  
• En tryckt förteckning över Sjukvårdsanläggningar årligen**  

I kontaktdatan finner ni bl.a: Namn på Institution, enhetsnamn, avdelning, postadress, besöksadress, telefon, e-post, webadress, beslutsfattare, personlig e-postadress till verksamhetschef etc, direkt tel osv (ej komplett på alla rader). Kontakta oss för att få exempel för att se hur informationen är uppbyggd.

Kontaktdata till enheter:
• 124 st sjukhus
• ca 1300 st kliniker
• ca 6000 mottagningar
• ca 1200 st vårdscentraler

Kontaktuppgifter inom Sjukvården:
ca 3400 st personnamn
ca 1800 st unika personliga mailadresser till verksamhetschefer
ca 600 st unika allmänna mailadresser till enheter

Kontaktuppgifter inom Primärvården:
ca 800 st unika personliga mailadresser till verksamhetschefer
ca 1100 st unika allmänna mailadresser till enheter

                                                                

Kontaktdata till beslutsfattare:

Sjukhus: Sjukhuschef, Ekonomichef, Avdelningschef, Verksamhetschef, Chefsöverläkare, Avdelningsföreståndare, Klinikchef, Enhetschef, Chefsjuksköterska, Sektionschef, Chefsfysiker, Enhetsföreståndare, Verksamhetsområdeschef, Överläkare, Sekreterare, Bitr. Verksamhetschef, Bitr. Avdelningschef, Region/områdeschef, Administratör, Enhetsansvarig, Länschef, Primärvårdschef, Landstingsdirektör, Primärvårdschef
Primärvård:  Verksamhetschef, Verksamhetsområdeschef, Distriktsläkare, Distriktssköterska, Länschef

 

*Bindningstid: 12 månader. Därefter fortsättar avtalet löpande med 3 månaders uppsägningstid. Se vidare allmänna villkor.
**Den tryckta förteckningen är ett frivilligt tillval utan extra kostnad. Det tillkommer 75 kr i frakt för den som önskar få den tryckta förteckningen.